Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

NYHETER

Ändringar på gång gällande 

Förbudsförordningen

Många branscher har drabbats hårt av covid-19. Nu ser regeringen över riktlinjerna för förbudförordningen. Beslutet fattas om crika en vecka från idag (29 september).

Förbudsförordningen är viktig i kampen mot coronapandemin. Gränsen på 50 deltagare ligger fortfarande fast som huvudregel men undantag från begränsningen kan komma att införas.

⇒ Läs pressmeddelande från Regeringen

För att regeringen ska kunna fatta ett sådant beslut om en dryg vecka krävs dock att smittläget fortfarande tillåter ett sådant undantag. Beslutet om denna ändring planeras till den 8 oktober med start från och med den 15 oktober.

Cityplay-appen kommer till Sala