Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

NYHETER

Åtgärder under smitt­sprid­ningen

Sala kommun förlänger åtgärderna som gick ut under mars månad för att mildra effekter av covid-19 på företagen.

Sala kommun förlänger åtgärderna som gick ut under mars månad för att mildra effekter av covid-19 på företagen.Sala kommun förlänger åtgärderna som gick ut under mars månad för att mildra effekter av covid-19 på företagen.

Vi följer utvecklingen kring covid-19 där vi kan konstatera att smittspridningen av covid-19 ökar i länet vilket även syns inom  Sala kommun. Vi som kommun måste försöka bidra till att mildra konsekvenserna för er i vårt näringsliv. Tydliga signaler har kommit från vissa branscher vilket gör sårbarheten stor.

Vi på Näringslivskontoret vill få reda på hur ni företagare drabbas och om det finns varsel om uppsägningar hos er eller om andra funderingar finns. Hör gärna av er!

Sala kommun låter de åtgärdspaket som gick ut under mars månad kvarstå till 2020-12-31. Vi på näringslivskontoret finns med i länets forum vad gäller alla stöd och åtgärder som kommer regionalt och nationellt till Västmanland för att hålla oss ajour och kommunicera ut till er. Ni hittar information på Facebook Näringsliv Sala, LinkedIn Näringsliv Sala samt vilyftersala.se.  Håll er också uppdaterade på Region Västmanlands sida.

Nedan är de förslag på åtgärder som gick ut under mars månad vid två tillfällen och kommer att gälla fram till 2020-12-31 för Sala kommuns företagare:


1. Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.

2. Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler.

3. Korta ner betalningstider till leverantörer. 

4. Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor exempelvis genom att dela på faktiska kostnader.

5. Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.

6. Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.

7. Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

8. Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden (Vill företaget pausa   eller avbryta?).

9. Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

10. Nolltaxa för torghandel under 2020.

11. För berörda lanthandlare: Lanthandlarna som berörs är Tempo Ransta, ICA Salbohed, Nära dig i Västerfärnebo och Möklinta – hemsändningsbidraget inom ramen för tidigare beslut för de matkassar som levereras hem till personer inom tidigare målgrupp SAMT de äldre som nu hunnit fylla 70 år och som enligt Folkhälsoinstitutet bör isoleras och ej utsätta sig för möjlig smitta av Corona-viruset ska ha rätt till hemsändning av varor. Hemsändningsblankett finns digitalt www.sala.se 

12. CityPlay-appen har införts och vårt Presentkort Sala bidrar till att värna vår lokala handel

Det är viktigt att vi alla nu följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd. Den senaste föreskriften införde myndigheten den 3 november. Den innebär att storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord på restaurang begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.

 

Anders Wigelsbo
Kommunalråd

Daniel Holmvin
Kommunchef

Annica Åkerblom
Näringslivschef

Cityplay-appen kommer till Sala