I maj börjar Lars Wedlin på sitt nya jobb som samhällsbyggnadschef här i Sala kommun. Han kommer närmast från arbetet som planeringschef på Gävle kommun.

läs mer