Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

NYHETER

Omsätt­nings­stöd till enskilda närings­idkare

Regeringen har fattat beslut om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Stödet träder i kraft den 9 november och ansökan görs hos Boverket. 

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin, inte minst enskilda näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen. Vissa av dessa företag har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats, som t.ex. stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Regeringen inför därför ett särskilt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. 

Läs mer om omsättningsstödet för enskilda näringsidkare i pressmeddelandet på Regeringskansliets sida: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare-infors/

Ansökan för omsättningsstödet öppnas den 10 november 2020 hos Boverket.

Boverket (2020). Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare/ Hämtad 2020-11-06.