Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

Videor & sändningar

Här samlar vi alla sändningar från vår Frukost-TV. Vi lägger också till andra härliga filmer med anknytning till Salas näringsliv.

Frukost-TV 1/7

Den här gången fokuserade vi på den företagarundersökning som genomfördes under maj och juni 2020 i Heby och Sala på beställning av Sala Sparbank.

Syftet med företagarundersökningen är att få en statistiskt säkerställd bild av hur näringslivet i Sala och Heby har påverkats av pandemin. Resultatet ger näringslivsintressenter ett bra underlag för vilka åtgärder som är viktiga att sätta in för att stötta företagen.

På vår Frukost-TV fick vi träffa Anders Hedberg, affärsrörelsechef på Sala Sparbank och Tove Åkerman Stenman från Supportföretaget TMJ Group som genomfört undersökningen.

Programledare

Robert Österlind

Gäster
 • Anders Hedberg, affärsrörelsechef, Sala Sparbank
 • Tove Åkerman Stenman från Supportföretaget TMJ Group
 • Annica Åkerblom, näringslivschef, Sala kommun

Har du frågor om stöd och åtgärder? Maila oss på naringsliv@sala.se

Frukost-TV 12/6

Hur ser det ut hos företagen i Sala just nu? Fredagen den 12 juni kl. 08.00 sände vi ett nytt avsnitt av vår Frukost-TV och fick en lägeskoll på Sala näringsliv.

Vi bjöd på en fullspäckad sändning där vi bland annat mötte George Mourad från restaurangbranschen och Mattias Kvist på FÖ Byggnads AB, Maria Bergström från handeln i Sala presenterade appen Cityplay.

Landshövding Minoo Akhtarzand talade om vad länsstyrelsen kan göra. Niklas Hellström och Thomas Byström från Företagarna gav en nulägesbild över företagens rådande situation. Svenskt Näringslivs Kristin Lahed tipsade om hur företagsklimatet i Sala kan bli bättre.

Vår kommunchef Daniel Holmvin pratade om kommunens ekonomi i krisen. Anders Hedberg, affärsrörelsechef på Sala Sparbank, berättade hur banken hjälper det lokala näringslivet. Magnus Andersson på SPD beskrev företagets uppgång på exportmarknaden, trots krisen.

Programledare

Robert Österlind

Gäster
 • George Mourad, Mat & Prat och Höga grader
 • Mattias Kvist, FÖ Byggnads AB
 • Maria Bergström, Handlingskraft Sala
 • Magnus Andersson, Scandinavian Pile Driving
 • Minoo Akhtarzand, landshövding, Länsstyrelsen Västmanland
 • Thomas Byström, regionchef, Företagarna
 • Niklas Hellstrand, Företagarna Sala
 • Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv
 • Anders Hedberg, affärsrörelsechef, Sala Sparbank
 • Daniel Holmvin, kommunchef, Sala kommun
 • Annica Åkerblom, näringslivschef, Sala kommun

Har du frågor om stöd och åtgärder? Maila oss på naringsliv@sala.se

Frukost-TV 28/5

Torsdag 28 maj kl. 08.00 sände vi vår första Frukost-TV med temat ”Hjälp under Coronatider”. Här möter vi representanter från Företagssupporten, Almi Västmanland, Region Västmanland m.fl. De bjuder på smarta tips och råd. Du får även veta vilka stöd du kan söka just nu.

Programledare

Robert Österlind

Gäster
 • Daniel Holmvin, kommunchef, Sala kommun
 • Annica Åkerblom, näringslivschef, Sala kommun
 • John-Edvard Stenstrand & Anders Sageborn, Västmanlands Företagssupport
 • Marita Ljung, Almi Företagspartner
 • Catrin Berglöw, Region Västmanland
 • Rebecca Sjödin, Sätra Brunn

Har du frågor om stöd och åtgärder? Maila oss på naringsliv@sala.se