Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

NYHETER & RAPPORTER

Företagar-undersökning 

RAPPORT FRÅN sala sparbank

1 JUlI 2020

Läs om resultatet från företagarundersökningen som visar hur näringslivet påverkats av Covid-19.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsstatistik i Västmanland maj 2020

Ladda hem rapporten som pdf

slutsats

Coronapandemin har orsakat allvarlig skada hos 27% av regionens företag och skadan förvärras för varje dag som pandemin pågår. Även om vi ser ljusglimtar skymta i horisonten så är läget högst osäkert för drygt en fjärdedel av företagen.

Uthålligheten hos de företag som drabbats hårdast i regionen att långsiktigt klara av coronapandemins effekter bedöms som låg till mycket låg.

10% av regionens företag lever under en extrem påverkan med en mycket svag uthållighet, där vi ser alltifrån stora betalningssvårigheter till att man enbart lever på besparingar, tar ut minimalt med lön, tappat alla kunder, order eller uppdrag, pausat verksamheten eller helt enkelt redan tvingats lägga ner företaget.

17% av regionens företag lever under en mycket oroande påverkan med en uthållighet på 1-6 månader. Beroende på om pandemin avtar eller fortsätter, om Regeringens krispaket förbättras eller försämras, om andra hjälpinsatser införs eller inte så kan även uthålligheten hos dessa företag bli både starkare eller svagare.

Många av de företag som ännu inte påverkats nämnvärt kommer att påverkas om pandemin fortsätter. Oron hos de företag som ännu inte påverkats är inte stor i dagsläget, men osäkerheten är stor om huruvida coronapandemin kommer att fortsätta att påverka omvärlden, kunderna och marknaden.

Undersökningen visar bland annat att 19 % av företagen i Sala och Heby har förlorat mellan 31-100 procent av sina intäkter