Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

NYHET

Företagsklimatet i Sala har blivit bättre

Företagsklimatet i Sala förbättrades i fjol jämfört med året dessförinnan. Det visar de enkätresultat om Sveriges kommuners företagsklimat som organisationen Svenskt Näringsliv nu har publicerat.

– Det är glädjande att se att vi har förbättrat oss inom samtliga områden och det är förstås en positiv signal, säger Sala kommuns nytillträdda näringslivschef, Cissi Lööv.

– Samtidigt är vi dock medvetna om att vi fortsatt har en rejäl resa framför oss med att förbättra kontakten och kommunikationen mellan kommunen och företagen, fortsätter hon.

– Med ett antal nya chefer på nyckelpositioner drar vi nu igång ett gediget förbättringsarbete som bygger för framtiden.

I Sala kommun har 89 företag svarat på enkäten och 29,2 procent av dem tycker att företagsklimatet i Sala är bra.

Bara i Sala bidrar de privata företagen och deras 4 780 medarbetare med 1,3 miljarder kronor i skatteintäkter till allas vår gemensamma välfärd.

Du kan läsa mer om enkäten och rankingen på foretagsklimat.se.

Vi lyfter Sala - Cecilia Lööv, näringslivschef, Sala kommun.

Salas nya näringslivschef, Cissi Lööv, säger att det fortfarande återstår en rejäl resa för att förbättra kommunikationen mellan kommunen och företagen.

 

TEXT & FOTO:

Robert Österlind
robert.osterlind@sala.se
070-161 80 00