Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

Nyheter & rapporter

H&M

Stänger lönsam butik

Hennes & Maruritz stänger ner butiken i Galleria Sala Torg. Detta trots att butiken visar på god lönsamhet. Läs Kommunalråd Anders Wigelsbos brev till vd:n Helena Helmersson.

Fotnot:
Senare ändrade sig H&M och bestämde sig för att fortsätta driva butiken i Sala. Företaget har dock inte berättat vad som fick det att ändra sig.

Hennes & Mauritz beslut att stänga butiken i Galleria Sala Torg och därmed säga upp all personal ledde till att Kommunalråd Anders Wigelsbo under fredagseftermiddagen formulerade och sände ett brev till vd Helena Helmersson med en vädjan om att tänka över beslutet. Eftersom butiken lockar många ungdomar ser Anders en risk i att målgruppen letar sig till Västerås eller på nätet istället för att handla lokalt. 

Till Hennes & Mauritz AB Helena Helmersson, VD
Öppet brev med anledning av beslutet om nedläggning av butiken i Sala

 

Bästa Helena,

Det är med stor sorg men också med förvåning som vi i Sala kommun tar del av beslutet att lägga ned butiken i Sala, även om vi naturligtvis hyser den största respekt för de beslut som fattas inom bolaget. För oss i Sala kommun är det viktigt att, tillsammans med de olika företag som är verksamma i vår kommun, utveckla handeln i vår anrika handelsstad. Därför samarbetar vi med de handlare som är verksamma i Sala inom ramen för projektet Handlingskraft Sala, i syfte att långsiktigt utveckla centrumhandeln. På så vis är vår gemensamma målsättning att bidra till en lokal och nära handel som är långsiktigt hållbar och klarar av att hantera den förändrade marknad som e-handeln innebär.

En nyckel för att lyckas utveckla handeln på lång sikt är naturligtvis ett brett utbud, som riktar sig mot olika kundgrupper. Där ser vi, och har alltid sett, H&M som en mycket viktig aktör för att göra Salas centrum attraktivt för ungdomar. Vår uppfattning har varit att er butik i Galleria Sala torg är lönsam, och vi har därför närt förhoppningen att H&M skulle vara en av de aktörer som bidrar till en hållbar centrumhandel, på bara några få mils avstånd från Hennes & Mauritz ursprung i Västerås.

Det är således mycket olyckligt att ni inom H&M väljer att lägga ned denna lönsamma butik, som genom det gemensamma arbetet för att stärka centrumhandeln i Sala, dessutom sannolikt skulle ha potentialen att utveckla sin lönsamhet ytterligare. Från Sala kommun hoppas vi naturligtvis att kunna ha en konstruktiv dialog om framtiden. Vi ser därför fram emot ert svar, och hälsar er välkomna till Sala för att föra vidare samtal.

 

Med vänlig hälsning
Anders Wigelsbo, C
Kommunstyrelsens ordförande

Vi lyfter Sala - Svenskt näringsliv rapport om lokalt företagsklimat ranking Västmanlands län 2020

Anders Wigelsbo öppna brev till H&M:s vd. En vädjan om att hitta en annan lösning än att stänga ner den lönsamma butiken.