Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

NYHETER & RAPPORTER

tillfällig lag

Åtgärder på serveringar

Bygg & Miljö

Information gällande miljöenhetens arbete i samband med ny lag (2020:526) om smittskyddsåtgärder på serveringsställen

utdrag från rapporten

Den 1 juli träder en ny tillfällig lag i kraft som berör serveringsställen som erbjuder förtäring på plats samt riktar sig till allmänheten. Lagens syfte är att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19.

Med den nya tillfälliga lagen följer en ny samhällsviktig uppgift som kommunerna ansvarar för. Lagen är viktig som en del i att undvika en potentiell andra våg av smittspridning i samhället. Tillsynsansvarig för den nya lagen är bygg- och miljönämnden, som givit delegation till miljöenhetens handläggare.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter kopplade till den nya lagen beräknas träda i kraft under vecka 28.

Lagen omfattar

Den nya lagen omfattar serveringsställen som erbjuder förtäring på plats samt riktar sig till allmänheten. Den omfattar även eventuell kö i anslutning till serveringsställets entré.

Lagen omfattar inte

Lagen omfattar t ex inte food trucks, glasskiosker utan sittplatser, köpcentrum, stränder, personal- och skolmatsalar. Här gäller Folkhälsomyndighetens sedan tidigare antagna allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om var och ens ansvar. Dessa allmänna råd finns ingen tillsynsansvarig för, utan det är var och ens ansvar att följa rekommendationerna. Eventuella klagomål gällande platser som dessa kommer miljöenheten att hänvisa vidare till berörd verksamhet, samt rekommendera klagande att vid trängsel avlägsna sig från platsen. Vid trängsel vid offentliga tillställningar samt dans, är det polisen som har möjlighet att agera.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsstatistik i Västmanland maj 2020

Ladda hem rapporten som pdf