Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

Lyftkraft

Michael brinner för Salas unga företagare

Över 40 nya UF-företag är redan på gång i år på Kungsängsgymnasiet och ett par stycken även på Ösby naturbruksgymnasium.

– Vi har haft en stadigt uppåtgående trend de senaste åren, säger Michael Cederwall som är gymnasielärare i ekonomi på Kungsängsgymnasiet.

Michael Cederwall är samordnare för utbildningen i entreprenörskap vid Sala kommuns gymnasieskolor. Det är han som är spindeln i nätet när det gäller Ung Företagsamhets verksamhet i just Sala kommun.

Tidigare i år utsågs Michael till Årets UF-lärare i Västmanland 2020 och hamnade på andra plats i riksfinalen. Hans mål är att här i Sala skapa en av landets främsta gymnasiala entreprenörsutbildningar.

Michael Cederwall har själv arbetat som entreprenör, både i egna företag och som anställd. Senast, innan han började som lärare på Kungsängsgymnasiet, så var han enhetschef på Scandinavian Service Partner, SSP, på Arlanda flygplats.

Västmanlands regionala UF-mässa 2021 är tänkt att hållas i Aros Congress Center i Västerås den 23 februari nästa år, om inte coronapandemin sätter hinder i vägen.

 

vilyftersala.se ställde tio frågor till Michael Cederwall om arbetet med Ung Företagsamhet. Här är hans svar!

1. Det är rekordmånga UF-företagare här i Västmanland i år, över 1 600 stycken, vad tror du att det beror på?

Vi har haft en stadigt uppåtgående trend de senaste åren gällande antal UF-elever i Västmanland och det är såklart fantastiskt roligt. Jag tror att framgångarna framför allt beror på ett hårt och målmedvetet arbete hos UF-kontoret i Västerås, men också hos alla UF-lärare ute i gymnasieskolorna. Vi samarbetar i högre grad nu än tidigare och jag tror också att fler lärare och elever har börjat få upp ögonen för entreprenörskap i skolan och i förlängningen för UF som metod. Vi kämpar hårt och det börjar märkas.

Vi lyfter Sala - Michael Cederwall, Kungsängsgymnasiet, Årets UF-lärare i Västmanland

Michael Cederwall utsågs till Årets UF-lärare i Västmanland 2020.
Foto: UF Västmanland

2. Kan du ge några exempel på vad de här UF-företagarna i Sala satsar på för produkter och tjänster?

Det är ett brett utbud bland våra lokala UF-företag, men några exempel är försäljning av kläder med egna tryck, egendesignade accessoarer som smycken, samhällsengagerande projekt, skönhetsvård, hushållstjänster, bilvård med mera.

3. Har ni lyckats få tag i så många mentorer som ni behöver?

Varje UF-företag måste ha en rådgivare i enlighet med UF:s direktiv. Detta för att eleverna ska lära sig att nätverka, men också för att få råd och stöd kring själva företagandet.

Eleverna underskattar många gånger vikten av en bra rådgivare men vi har som ett av våra huvudområden i år att jobba extra mycket med just detta. För närvarande fokuserar vi på att bygga upp en lokal rådgivarbank som förhoppningsvis ska vara återkommande år efter år. Detta för att rådgivarna ska bli mer säkra i rollen men också för att eleverna ska ha ett stort utbud av kunniga personer att välja bland.

Tidigare har eleverna själva fått ombesörja att leta efter rådgivare, vilket är mycket vanligt för UF-företagare generellt i landet, men detta har vi alltså som mål att förbättra och underlätta för våra elever.

4. Vad hjälper mentorerna till med?

Som rådgivare hjälper man eleverna och UF-företaget med allt ifrån råd och tips till att vara ett praktiskt bollplank för eleverna när de kör fast eller behöver feedback. Det är alltså rådgivarens kunskap som är det viktigaste samt den tid som man kan tänka sig att avvara till eleverna. Om rådgivaren dessutom har ett nätverk som eleverna kan få tillgång till för problemlösning, så är det såklart ett stort plus.

5. Vad är det som driver dig att vara så pass engagerade i de här frågorna?

Jag tror helt och fullt på att entreprenörskap är något av det viktigaste som eleverna får läsa i skolan. Här får eleverna använda alla sina tidigare kunskaper och färdigheter i nya och verklighetsbaserade situationer för att tänka ut idéer och lösa problem. Många av samhällets utmaningar kräver att vi har många personer som vågar tänka annorlunda och provar nya vägar att gå. Sverige som land är dessutom ett av de mest innovativa i världen och det är något vi måste jobba mer med och stärka i våra unga.

Att undervisa i entreprenörskap är fantastiskt roligt och utmanande. Alla elever är olika och varje UF-företag unikt och det ställer krav på mig som lärare att kunna anpassa mig och undervisningen för att möta detta. På många sätt måste jag använda mig av alla mina kunskaper och färdigheter för att hjälpa mina elever att utveckla sina.

6. Har du själv drivit företag, eller kanske vuxit upp i en företagarmiljö?

Jag har drivit ett flertal olika företag inom varierande branscher och tycker att företagande är ett fantastiskt, stimulerande och utvecklande sätt att arbeta på. Jag har dessutom vuxit upp i en företagarmiljö då min pappa drev en egen firma inom billackering större delen av min uppväxt. Jag kan inte tänka mig ett mer kreativt och utvecklande sätt att förverkliga sina idéer och drömmar än genom företagande på något vis.

Vi lyfter Sala - Västmanlands regionala UF-mässa i Västerås

Den regionala UF-mässan i Västerås nästa år ser ut att bli rekordstor. Foto: UF Sverige

7. Hur jobbar ni rent praktiskt med UF på Kungsängsgymnasiet?

På Kungsängsgymnasiet tillämpar vi UF på ekonomiprogrammet, samhällsprogrammet, fordonstekniska programmet samt barn- och fritidsprogrammet. Totalt utgör dessa hälften av skolans program. På de flesta av dessa program får eleverna prova på UF under sitt sista år, men på ekonomiprogrammet har vi tagit fram en modell där vi jobbar med UF under samtliga tre år. En modell som är nästintill unik bland svenska gymnasieskolor.

Oavsett program så fungerar ett UF-år som så att eleverna får jobba med sitt företag från start till slut under ett och samma läsår. De får då rent praktiskt tänka ut en affärsidé, bilda ett team, registrera ett UF-företag, processa fram sin produkt, marknadsföra sin verksamhet, göra inköp, budgetera och prisberäkna och så klart sälja produkten. Parallellt med detta så ska verksamheten planeras och följas upp ekonomiskt med bokföring och så vidare. Mot slutet av läsåret ska eleverna avsluta sina företag och avveckla dessa.

Eleverna får under resans gång göra de flesta moment som ett riktigt företag måste göra såsom konstituerande styrelsemöte, bankmöten, ordinarie styrelsemöten samt genomföra en bolagsstämma vid avslut. De måste dessutom göra en årsredovisning och lämna in denna till UF.

8. Varför är UF-verksamheten så viktig?

UF som metod är ett väl beprövat tillvägagångssätt och uppfyller de flesta moment som eleverna behöver genomgå enligt Skolverkets direktiv för ämnet entreprenörskap.

Genom att driva ett UF-företag så får dessutom eleverna en insikt i hur det är och går till att faktiskt bedriva en verksamhet. Genom detta får eleverna prova på praktiskt och i verkligheten.

Givetvis kan man genomföra kurserna i entreprenörskap på andra sätt men UF som metod är ett tydligt och bra sätt enligt min mening.

9. Kan du berätta om något eller några UF-företag som du har jobbat med som det har gått väldigt bra för, något eller några exempel?

Frågan är svår då framgång med ett UF-företag kan betyda så många olika saker. Som pedagog anser jag att elevernas utveckling och förmåga att lösa problem och lära sig av detta är det absolut viktigaste kvittot på om de har lyckats bra eller inte. Ser man däremot till unika idéer, tävlingar, omsättning och resultat så har vi ett flertal UF-företag som har lyckats riktigt bra.

Vi har till exempel ett företag som lyckades kvala in till SM i kategorin ”årets innovation” då företagsmedlemmarna gick första året på Kungsängsgymnasiet vid det tillfället. Som prestation är detta otroligt bra då konkurrensen är stenhård bland de tävlande nationellt.

Ett annat exempel är ett företag som kom på en tredjeplats i ”årets vara” vilket också är väldigt bra presterat med tanke på den tuffa konkurrensen. Det är viktigt att komma ihåg att Kungsängsgymnasiet är en liten skola sett till regionen så alla vinster vi tar hem är mycket positiva.

Ett tredje exempel är ett företag som valde en mer hållbar väg och som specialiserade sig på att sälja begagnade produkter och då främst elektronik. Eleven omsatte en bra bit över hundra tusen och gjorde dessutom en bra vinst på det hela.

10. Som en av fem gick du till riksfinalen i Årets UF-lärare 2020. Det måste ha varit en väldigt speciell känsla?

Ja, minst sagt. Att få representera Västmanland som årets UF-lärare och sedan komma på en andra plats i SM känns helt fantastiskt. Konkurrensen är riktigt tuff och det är jätteroligt att få så mycket positiv uppmärksamhet för arbetet som jag utför. Roligt också för Kungsängsgymnasiet och Sala som kommun att kunna få visa att vi lyckas så bra inom entreprenörskap i skolan.

Jag tror att vinsten till stor del beror på det sätt som jag har valt att lyfta och arbeta med entreprenörskap på Kungsängsgymnasiet och att jag i detta tillämpar mina tidigare erfarenheter och nätverk så mycket jag kan i att skapa en verklighetsförankrad utbildning. Målet är att bygga en av landets bästa och främsta gymnasiala entreprenörsutbildningar.

 

TEXT:

Robert Österlind
robert.osterlind@sala.se
070-161 80 00

Vi lyfter Sala - Michael Cederwall, lärare på Kungsängsgymnasiet

Läraren Michael Cederwall brinner för entreprenörskap och för unga företagare.
Foto: Kungsängsgymnasiet/Creative Mill Kommunikationsbyrå