Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

Näringslivs­rådet

Syftet med näringslivsrådet är att vara en arena för samtal mellan kommunens politiska ledning, tjänstepersoner och representanter från näringslivet. Näringslivsrådet ska skapa en god dialog och vara ett forum där angelägna frågor kan lyftas för ett framgångsrikt och växande näringsliv.

Deltagare i Näringslivsrådet

 • Magnus Andersson, SPD
 • Marcus Andersson, Gruvtornet
 • Christer Ekman, Svenska Mässkonsult
 • Ann Floderer, AnnZoo Design
 • Erik Hamrin, 1:e vice ordf KS (M), Sala kommun
 • Daniel Holmvin, kommunchef, Sala kommun
 • Rolf-Anders Kindberg, Metso Sweden
 • Anne Mäki, BN Energi
 • Pelle Nyström, lantbrukare
 • Roger Pearson, FIMAB
 • Rebecca Sjödin, Sätra Brunn
 • Ulrika Spårebo, oppositionsråd (S), Sala kommun
 • Maria Vestergaard, EHL Prolist
 • Jörgen Westholm, Team Westholm
 • Anders Wigelsbo, kommunalråd (C), Sala kommun
 • Annica Åkerblom, näringslivschef, Sala kommun

Salas näringslivsråd står samlade utanför Rådhuset.