Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

NYHETER

Omställ­nings­stöd till företag förlängs

Regeringen har förlängt omställningsstödet till företag som drabbats av coronakrisen, till att gälla även under januari och februari i år.

Regeringen införde i fjol ett omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning till följd av pandemin. Stödet kan användas av fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt.

Nu har alltså det stödet förlängts till att även gälla i januari och februari. För att stöd ska beviljas för denna period krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019.

Att tappet ska räknas jämfört med 2019 är kopplat till de riktlinjer EU-kommissionen presenterat för den här typen av statliga stöd.

Stödet ges som tidigare som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp. Stöd ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Undantag görs dock för små företag som får upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta. Med små företag avses företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år. Stöd ges med maximalt 30 miljoner kronor per stödberättigat företag räknat under perioden augusti 2020-februari 2021.

Skatteverket är den myndighet som beslutar om omställningsstöd och stödet betalas ut genom en kreditering av skattekontot.

Ett företag blir återbetalningsskyldigt om stödet har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Skatteverket har fått omfattande möjligheter att utreda och kontrollera företagen som tar del av stödet, till exempel genom kontrollbesök och revision. Dessutom har särskilda straffbestämmelser införts. 

Mer information om omställningsstödet finns att hämta på regeringens hemsida: