Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

Rapporter & Dokument

Det kommer ständigt nya rapporter om vårt näringsliv och här kan du läsa dessa dokument.

Serviceplan-2020

En serviceplan har det övergripande målet att skapa nya hållbara servicelösningar på landsbygden som utgår från de lokalt varierande förutsättningar som finns i varje del av kommunen. Det ska finnas en god service på rimlig nivå för alla som bor, verkar och besöker Sala kommun.

läs mer