Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

Lyftkraft

Roger vill göra Sala till Sveriges tryggaste stad

Salaentreprenören Roger Pearson har gått in som delägare till det nystartade bevakningsföretaget Swe Security AB.

– Det här företaget har ett helt nytt tänk i branschen, med målet att skapa både upplevd och faktisk trygghet hos medborgarna, berättar Roger.

Tänk dig att du går i Stadsparken här i Sala en kväll och plötsligt blir förföljd av några personer, som kanske tänker råna dig.

– Då har du en app i din mobil där du bara trycker på en knapp och kopplas direkt till vår larmcentral här i Sala, som inom ett par minuter har väktare på plats hos dig. Det kommer du inte att få om du ringer polisen, menar Roger Pearson.

– Vill kommunen och övriga aktörer ha det så kan vi öppna en larmcentral här i Sala redan i morgon. Det här kan vara en betaltjänst för den enskilde eller en tjänst som kommunen erbjuder sina invånare.

Swe Security har sitt säte i Västerås men arbetar över hela Mälardalen. Bolaget erbjuder alla tjänster som är vanliga för bevaknings- och säkerhetsföretag. Men Swe Security AB tar också flera nya grepp.

– Hundar är en viktig del i Swe Security AB:s verksamhet gällande bevakning med just hund. Vi kan också, via ett systerbolag, förmedla tjänster med narkotikahund och kring explosiva ämnen. Hundar kan vi använda för att söka efter narkotika i en skola. Det handlar om att jobba för att få bort narkotikan från skolmiljön, som är den känsligaste och viktigaste miljön för ungdomarna.

– Skolorna är i dag dessvärre en samlingsplats där man säljer och byter saker, faktiskt ända ned till mellanstadiet. Men skulle vi rulla in en bil på skolgården som det står Swe Security på, med en hund, så skulle vi inte ens behöva gå in i byggnaden. Visst, narkotikahandeln skulle flytta. Men vi kan i alla fall få stopp på den i ungdomarnas känsligaste miljöer och minska rekryteringen av nya missbrukare, säger Roger Pearson.

Roger Björne, som är vd för Swe Security, har lång erfarenhet som polis och hundförare.

– Av honom har jag fått lära mig att trots att polisen har målsättningen att arbeta proaktivt, så har de begränsade resurser för detta. Det gör att polisens huvudsakliga arbete sker när något brott redan har hänt.

Roger Pearson beskriver de tre saker som landets kommuner alltid och nästan slentrianmässigt arbetar med när man vill öka kommunens attraktivitet för inflyttning av människor och företag.

– Det pratas alltid i de sammanhangen om att det som är viktigast för kommunens utveckling är bra skola, näringsliv och bostäder, vilket är sant.

– Men vi pratar inte om trygghet och säkerhet. Det är ändå, menar jag, det absolut viktigaste att uppnå om vi ska vara en attraktiv stad för inflyttning. Det spelar ingen roll om vi har de bästa skolorna och bostäderna om vi inte har trygghet. Och det missar vi alltså helt och hållet, tycker Roger Pearson.

Han ser också ett bestämt skäl till att vi missar detta.

– Vi borde ha en helt annan synlighet och närvaro bland människorna i samhället än vad vi har i dag. Våra trygghetsskapande personer behöver agera utifrån värdskap mer än att vakta. Vi måste reagera på hur samhället faktiskt utvecklas. Men här i Sverige har vi levt i en skyddad verkstad utan krig och konflikter i 200 år. Därför reagerar vi inte på det som faktiskt sker.

– Vi tycker att vi har det bra. Det som händer i andra länder, det händer inte oss, tror vi. Det är just därför som en tung kriminalitet har kunnat etablera sig i Sverige. Det är kriminella grupper som till och med tar sig in i kommunhusen och i andra samhällsviktiga organ.

Roger Pearson menar att vi nu även i Sverige har maffiasystem som vi har trott bara finns i Sydeuropa och i andra delar av världen. Men han ser möjligheter att göra något åt det.

Vi lyfter Sala - Roger Pearson, Roger Björne och hunden Kops på Swe Security

Roger Pearson och Roger Björne är med och driver bevakningsföretaget Swe Security AB som också använder hundar i sin verksamhet.

Vi lyfter Sala - Roger Björne och hunden Kops på Swe Security

Hunden Kops är beredd att stoppa en inkräktare på ett företag (bilden är arrangerad).

– Vår ambition är att Sala ska bli en trygg stad, kanske den säkraste staden i Sverige. Det är ett sådant mål vi måste ha. Annars får vi ingen inflyttning av vare sig människor eller företag.

– I somras förekom det en öppen narkotikahandel vid Måns Ols utomhusbad. Det problemet skulle vi ha löst om vi hade fått i uppdrag att skicka dit en väktarbil och hund.

– Det har blivit alldeles för fritt fram. Polisen har inga resurser för att bekämpa detta. Då måste andra göra det polisen inte hinner göra, menar Roger Pearson.

Roger menar att Sala inte är vare sig sämre eller bättre än andra städer i samma storlek. Det viktiga är att arbeta för att förhindra en negativ utveckling genom ett kontinuerligt trygghetsarbete.

Roger Pearson utsågs 2018 till Årets företagare i Sala på Silverglans-galan, för sitt arbete med att skapa och driva Familjehem i Mälardalen AB, som jobbar med familjehemsvård. Erfarenheterna från det företaget ledde för ett par år sedan till att ett nytt bolag, Rilancio (som betyder ”nystart” på italienska) startades. Det företaget jobbar med människor som har behov av skydd. Det kan handla om avhoppare från kriminella gäng, om barn som blir misshandlade av sin pappa, om kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och hot.

– Vi har en hög kompetens i våra verksamheter när det gäller att arbeta med kriminalitet, missbruk och beteende. Det har jag och mina medarbetare jobbat med i 25 år, berättar Roger Pearson.

I företaget Swe Security arbetar man dessutom mycket med att utveckla både drönarteknik och artificiell intelligens, AI.

– Vi vill skapa miljöer som jobbar intelligent. AI kan till exempel se på gångstil och beteende att en person sannolikt är påverkad. Då kan vi förutse och agera på en situation som sannolikt kommer att inträffa och i bästa fall slippa agera på vad som har hänt.

Ska vi då bygga Sala till något som liknar en polisstat?

– Nej, tvärtom! Vi ska bygga trygghet med människor och närvaro, slår Roger fast.

– Tillfället gör tjuven! När risken för upptäckt är liten ökar sannolikheten för att tänja på lagar och regler. Miljö och sammanhang formar vår moral och skolåldern är den tiden då våra ungdomar är som mest känsliga och under press.

 

TEXT & FOTO:

Robert Österlind
robert.osterlind@sala.se
070-161 80 00

Vi lyfter Sala - Roger Björne och hunden Kops på Swe Security

Roger Björne, vd för Swe Security, med bevakningshunden Kops.

Vi lyfter Sala - Swe Security

 Swe Security arbetar över hela Mälardalen och har satsat på nya grepp i bevaknings- och säkerhetsbranschen.