Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

LYFTKRAFT

Så ska Salas företagare få bättre klimat

År 2026 ska Sala kommun ligga bland de 100 bästa på Svenskt Näringslivs rankinglista över kommunernas företagsklimat. Det målet presenterades på Salas näringslivsråds senaste möte.

Just klimatet för företagarna i Sala var en av fokusfrågorna på näringslivsrådets möte. I kommunens näringslivsprogram formuleras, förutom målet om en bättre ranking, även de här målen fram till 2026:

 • Antalet företag ska då ha ökat med 20 procent.
 • Det ska skapas goda möjligheter för befintliga företag att växa.
 • Andelen arbetstillfällen ska öka med 25 procent.
 • Antalet UF-företag ska öka.
 • Kommunen ska öka till minst 80 i NKI i SKR:s Öppna Jämförelser.

På mötet berättade kommunchef Daniel Holmvin och näringslivschef Annica Åkerblom om den enkätundersökning som nyligen har gjorts bland Salas lokala företagare. I den framkommer en hel del kritik mot kommunen, men också många förslag på hur vi kan få ett bättre näringslivsklimat.

– Om vi börjar med det som kom fram i enkäten om Salas styrkor så är det att vi har många företagare och entreprenörer, att staden är en unik plats med småstadscharm och att vi har ett bra geografiskt läge nära större städer och med bra kommunikationer, berättade kommunchef Daniel Holmvin.

– Att det är mycket nätverkande och ett bra samarbete mellan våra lokala företag och att det finns ett stort engagemang för staden och kommunen var andra styrkor som kom fram.

I enkätsvaren listades en rad svagheter, där det kom fram synpunkter om dålig kontakt med kommunen, om avsaknad av förståelse för företagarna och avsaknad av byggklar mark.

Även de hot som kan finnas mot det lokala näringslivet listades av de som svarade i enkäten, bland andra de här: Dålig service och kundperspektiv från kommunen, ett svårt rekryteringsläge på grund av kompetensbrist, att butiker läggs ned i centrum, samt en växande E-handel.

Förstås lyftes alla möjligheter också fram i enkäten. Det handlar bland annat om att ta fram det som är positivt, att förbättra informationen och dialogen från kommunen, att se till så att den mark som finns leder till etableringar, att få en bättre skola och att våga satsa.

Daniel Holmvin och Annica Åkerblom lanserade också vår nya slogan: ”Vi lyfter Sala – Tillsammans kan vi”. Och de berättade om de satsningar som görs på en företagslots på kommunen, på ett näringslivsråd och på Salaambassadörer, för att förbättra företagsklimatet i Sala.

– Vi ska vara ett team som arbetar tillsammans för att lyfta företagsklimatet och som har en vilja att gå framåt för att Sala ska vara en attraktiv kommun, berättade Annica Åkerblom.

– Vi ska förenkla så mycket som möjligt i kontakterna mellan företag och kommunen. Och vi ska svara medborgarna på svenska, inte på byråkratiska, fortsatte hon.

Vi lyfter Sala - Daniel Holmvin, kommunchef och Annica Åkerblom, näringslivschef föreläser för näringslivsrådet i Sala

Kommunchef Daniel Holmvin och näringslivschef Annica Åkerblom berättade om hur företagsklimatet i Sala ska bli bättre. 
Foto: Robert Österlind

Vi lyfter Sala - Ari Riabacke föreläser för näringslivsrådet i Sala

Ari Riabacke trollband Näringslivsrådets ledamöter vid mötet på hotell Tinget.
Foto: Robert Österlind

På Näringslivsrådets möte berättade också kommunens plan- och utvecklingschef Kjell-Ove Jacobsson och planarkitekt Jasmina Trokic om alla byggprojekt som är på gång i Sala kommun. Här är några av dem:

 • Silvervallen ska få 100 bostäder åren 2022-2025.
 • BoKlok bygger 150 bostäder på Norrmalm 2022-2025. Ytterligare runt 450 bostäder planeras i den här nya stadsdelen.
 • Trafikverket bygger planskilda korsningar vid Strömsbacka och vid Resecentrum. Planerad start är 2025 och det ska vara klart 2026.
 • I höst går man ut med samråd om Evelund som blir en logistikpark för en rad företag.
 • En mötesfri väg och en gång- och cykelbana ska byggas mellan Sala och Heby.
 • Mellan Sala och Simtuna blir det också en mötesfri väg.
 • Det anläggs en gång- och cykelbana mellan Sala och Ransta, via Kumla kyrkby.
 • En rad andra bostadsprojekt planeras både i Sala och i Ransta.
Vi lyfter Sala - Kjell-Ove Jacobsson, enhetschef, Samhällsbyggnadskontoret presenterar bygg- och infrastrukturplaner för näringslivsrådet i Sala

Plan- och utvecklingschef Kjell-Ove Jakobsson berättade om planerna på nya bostäder på Norrmalm och en rad andra byggprojekt. 
Foto: Robert Österlind

Caroline Östman och Maria Andersson, från den Salabaserade kommunikationsbyrån Creative Mill, berättade sedan om deras arbete med att bygga Näringslivskontorets nya sajt, vilyftersala.se. Det är en sajt som är vår gemensamma arena för en stark framåtanda och för positiva krafter, för att långsiktigt stärka Salas lokala näringsliv.

En av landets populäraste föreläsare och inspiratörer, Ari Riabacke, lyckades trollbinda näringslivsrådets deltagare i en och en halv timme. Han pratade om allt från samverkan till attityder, bemötande, service, respekt, tillit och mod.

– Vi triggas av kortsiktiga belöningar och vi låter våra rädslor ta alldeles för stor plats. Rädslan att misslyckas har skapat fler misslyckanden än misslyckanden i sig, sa Ari och gav en rad råd:

 • Beslut ska inte fattas på rädslor och farhågor, utan på drömmar och förhoppningar.
 • Se till att skapa en kultur där det är okej att göra fel. Vi vågar mer om det får bli fel ibland.
Vi lyfter Sala - Caroline Östman och Maria Andersson från Creative Mill Kommunikationsbyrå presenterar vilyftersala.se för näringslivsrådet i Sala

Caroline Östman och Maria Andersson, från kommunikationsbyrån Creative Mill, har skapat den nya sajten vilyftersala.se.
Foto: Robert Österlind

Vi lyfter Sala - Ari Riabacke föreläser för näringslivsrådet i Sala

Föreläsaren Ari Riabacke pratade bland annat om hur beslut kan bli fel på grund av våra rädslor. 
Foto: Robert Österlind