Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

Nyheter & rapporter

Sala faller

på ranking­lista över företags­klimatet

Sala kommun faller från plats 266 i fjol till plats 271 i år på Svenskt Näringslivs rankinglista över företagsklimatet i landets kommuner.

Rankingen bygger på enkäter med lokala företag. Sala kommun placerar sig på sjätte plats av de tio kommunerna i Västmanland, precis strax under gränsen för betyget ”ett godtagbart företagsklimat”. Det finns, med andra ord, mycket att göra för att kunna klättra till de övre betygsnivåerna ”bra”, ”mycket bra” och ”utmärkt”.

Det som får lägst betyg av Salaföretagarna gäller upphandling, information till företagen, tjänstepersoners attityder, dialogen med kommunens beslutsfattare, tillgång på relevant kompetens, skolans kontakter med näringslivet, kommunpolitikers attityder samt kommunens service och bemötande.

Alla de här områdena placeras av företagarna lägre än betygsgränsen ”godtagbart”.

Precis på, eller ovanför, just den betygsgränsen, ”godtagbart”, placerar sig däremot företagens engagemang för företagsklimatet, mobilnät och bredband, vägnät, tåg- och flygförbindelser, konkurrens från kommunens verksamheter, allmänhetens attityder, samt påverkan av brottslighet/otrygghet.

– Vad som är bra är samtidigt att vi har en hög företagsamhet, säger Sala kommuns näringslivschef, Annica Åkerblom.

– Men det är verkligen dags att ta företagsklimatet på allvar i hela kommunens organisation. Taktpinnen måste komma uppifrån och genomsyra hela organisationen, fortsätter hon.

Sala kommun har arbetat fram ett näringslivsprogram med en rad åtgärder för att nå målet att Sala år 2026 ska ligga bland de 100 bästa på Svenskt Näringslivs rankinglista över kommunernas företagsklimat.

Bland de satsningarna finns en företagslots på kommunens näringslivskontor och ett nystartat näringslivsråd bestående av både en rad lokala företagare, ledande politiker samt näringslivschefen och kommunchefen.

För ett par veckor sedan samlades näringslivsrådet bland annat för att få en föreläsning av Ari Riabacke, som är en framgångsrik näringslivscoach. Ari har erfarenhet både av en ledande befattning på ett börsföretag, som forskare och som mentor åt chefer och ledningsgrupper.

– Vi har påbörjat en ny resa med Ari Riabacke. Han kommer snart tillbaka för att hålla i workshops om hur vi kan förbättra företagsklimatet här i Sala. Till dessa workshops ska vi bjuda in tjänstepersoner på kommunen som kommer i kontakt med företagarna i sitt jobb, berättar Annica Åkerblom.

 

TEXT:

Robert Österlind
robert.osterlind@sala.se
070-161 80 00

Vi lyfter Sala - Svenskt näringsliv rapport om lokalt företagsklimat ranking Västmanlands län 2020

Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet. Här jämförs Sala med resterande kommuner i Västmanlands län. Klicka på bilden för att ladda ned rapporten. 

Vi lyfter Sala - Svenskt näringsliv rapport om lokalt företagsklimat ranking Sala kommun 2020

Svenskt näringslivs rapport över företagsklimatet i Sala kommun. Klicka på bilden för att ladda ned rapporten. 

Vi lyfter Sala - Ari Riabacke föreläser i Sala

Sala kommun faller i år på Svenskt Näringslivs rankinglista över kommunernas företagsklimat. Näringslivscoachen Ari Riabacke ska hålla i workshops för att hjälpa kommunen att skapa ett bättre företagsklimat.
Foto: David Lagerlöf.