Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

NYHETER & RAPPORTER

SMÅFÖRETAGS BAROMETERN

RAPPORT FRÅN FÖRETAGARNA

JUNI 2020

Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om utvecklingen de kommande tolv månaderna. Läs den senaste rapporten här.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsstatistik i Västmanland maj 2020