Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

NYHETER

Tillsammans

bromsar vi smittan

Det blir en annorlunda sommar i år och för att så många som möjligt ska kunna njuta av den på ett säkert sätt är ni, Sveriges företag, organisationer och arrangörer av verksamheter, mycket viktiga.

Vi vet att ni är många som anstränger er för att hantera riskerna kring covid-19 och att du som verksamhetsutövare tar ett stort ansvar för att vidta åtgärder som minskar spridningen av sjukdomen. För att underlätta det arbetet har vi sammanställt en checklista och information samt goda exempel på åtgärder.

Checklistan bygger på att du som aktör själv avgör hur din verksamhet påverkas och vad ni behöver göra för att begränsa smittspridningen.

Tillsammans bromsar vi smittan.

Checklista

Du som bedriver en verksamhet är ansvarig för att anpassa den så att du, dina medarbetare, besökare och kunder kan följa myndigheternas riktlinjer och råd. Tänk på följande:

Gör en riskbedömning och ta fram åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Ta fram instruktioner och rutiner samt utbilda din personal därefter.

Informera besökare och kunder om vad som gäller.

Se till att det inte uppstår trängsel.

Se till att det finns möjligheter att tvätta händerna med tvål och vatten eller tillhandahåll handsprit.

Säkerställ en lämplig nivå på städning av ytor och utrymmen som nyttjas mycket.

Alla vill semestra säkert

här bidrar du till minskad trängsel

Covid-smittan sprids när människor kommer nära varandra. Flera aktörer har efterfrågat detaljerade riktlinjer för hur de ska utforma sin verksamhet för att begränsa smittspridningen.

Den centrala principen är att folk ska kunna hålla avstånd och tvätta händerna. Fokusera därför på hur ni löser situationer där trängsel kan uppstå snarare än på att definiera hur många som får vistas i en viss lokal eller utrymme samtidigt.

Ett exempel: en butikslokal kan vara väldigt stor men det kan ändå bli trångt vid kassan. Med markeringar i golvet eller ett kölappssystem så blir det lättare för kunderna att hålla avståndet till varandra.

msb.se hittar ni goda exempel på och inspiration från hur en del aktörer har anpassat sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Ni hittar även länkar till nedladdningsbart informationsmaterial så som affischer, gatupratare och bordsryttare, som ni själva kan använda i er verksamhet.

Välkommen till MSB:s särskilda sommarsida för företag, organisa-tioner och arrangörer: msb.se/minska-covid-19-spridningen